Turizm Konseyi yol haritasını açıkladı

“Amacımız turizmin sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak”

«

Turizm sektörünün farklı alanlarında görev yapan turizmciler tarafından kurulan ve Türkiye turizmine daha fazla katkı sunmayı amaçlayan Turizm Konseyi Platformu, yol haritasını EMITT Turizm Fuarı kapsamında gerçekleştirdiği Basın Toplantısı ile açıkladı.

Turizm Konseyi Sözcüleri Yeliz Gül Ege ve Prof. Dr. Muharrem Tuna amaçlarının turizmi yeni bir soluk getirmek olduğunu dile getirdi. Yeliz Gül Ege, Turizm Konseyi’nin kurulma nedenlerini ve amaçlarını paylaştı: “Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri olan ve sağladığı döviz ve sunduğu istihdamla Türkiye ekonomisine büyük destek veren turizm sektörü, farklı sorun ve krizlere rağmen büyümeye devam ediyor. Türkiye turizmine ve turizm sektörünün gelişimi için çalışmalar yürüten mevcut turizm STK’larının özverili mücadelesine destek olmayı amaçlayan turizmciler olarak Turizm Konseyi Platformu’na hayat vererek sektöre yeni bir soluk getirmek istiyoruz. Turizm sektör bileşenlerinin önde gelen temsilcileri olarak sektörün ihtiyaç ve beklentilerine yönelik konularda lobi yapılması ve sektörün ülkemizde stratejik önceliğe sahip olması temel amaçlarında mutabakata vararak 31 Ocak 2023 tarihinde Turizm Konseyi Platformu’nu kurduk. 66 kurucu üyeden oluşan platformumuz konaklama, seyahat, yiyecek-içecek, turist rehberliği ve ulaştırma başta olmak üzere turizmin tüm bileşenlerinin ortak bir anlayış ve çabayla Türkiye’nin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmesi için azim ve kararlılıkla faaliyette bulunması konusundaki çabalarına destek vermeyi amaçlıyor.

Turizm Konseyi yol haritasını açıkladı

Dünyada lobi faaliyetlerinin yaygınlaşması ve etki gücünün artması, platformun kuruluş gerekçeleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin alanında söz sahibi turizmcilerinin bir araya gelerek kurduğu platformun, sektörün ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması noktasında güçlü bir sivil inisiyatif olmasını bekliyoruz. Turizm Konseyi; Ülkenin turizm kazanımlarını artırmak ve gelecekteki turizm olgusunu sürdürebilir hale getirmek için yasal mevzuatları ve yapısal adımları tamamlatmak, yapılan planlamalar dahilinde alınan kararların uygulanmasında takipçi olmak üzere çalışmalarını sürdürecek.”

Turizm Konseyi Sözcüsü Yeliz Gül Ege, gelecek 100 yılın turizm planını oluşturma misyonuyla yaptıkları toplantılarda aldıkları kararları da şöyle sıraladı:

– Turizm sektörünün ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda merkezi yönetim ve yerel yönetimler üzerinde lobi faaliyetleri yürütmek

– Sektörün siyaset ve bürokraside temsilini arttırmak, bunun için siyasi partilere ve yerel yönetimlerle görüşmeler yapmak

– İhtiyaç duyulan mevzuatların çıkarılması için çalışmalarda bulunmak

– Turizm Şurası, Kalkınma Planı vb. planları izleme görevini yürütmek ve turizm sektörünün sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak

– Turizmin stratejik öncelik olarak algılanmasına yönelik seferberlik başlatmak, bu doğrultuda siyaset, bürokrasi ve halk nezdinde farkındalık çalışmaları yürütmek

– Ülkemizin somut ve somut olmayan kültürel mirasının açığa çıkarılması, korunması ve turistik ürün olarak değerlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek

– Deniz-kum-güneş üçlüsünün yanında kış turizmi, medikal turizm, termal turizm, spor turizmi, MICE turizmi, inanç turizmi, gastronomi turizmi, yat turizmi, kruvaziyer turizmi, alışveriş turizmi gibi sahalarda ülkemizin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak

– Turizm Meslek Yasası’nın çıkarılmasını sağlamak

– Turizmle ilgili kuruluşlara gönüllü danışmanlık yapmak

– Sektörde 12 ay istihdam sağlanmasına ve çalışanların sektörü terk etmemesine yönelik çalışmalar yürütmek, mevsimsel turizmi tüm yıla yayacak ilave çözümler üretmek

– Turizm eğitiminin nicelik ve nitelik açısından sorunlarının çözümüne ilişkin planlama, uygulama ve ihtiyaç duyulan alanlarda lobi çalışmaları yapmak

– Sektörün ihracatçı olarak kabul edilmesi konusunda gerekli girişimlerde bulunmak

– Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı olmak üzere, turizmi ilgilendiren tüm kurum ve kuruluşlarla istişare ederek ortak çalışmalar yürütmek.

Turizm Konseyi, 12 Nisan tarihinde EMITT Fuarında düzenlenecek basın toplantısında kamuoyunu bilgilendirerek, belirlenen amaçlar çerçevesinde çalışmalarını başlatacak.”

Turizm Konseyi Sözcüsü Prof Dr. Muharrem Tuna ise “Konseyin amacı, turizm alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları’nın çabalarına destek vermek ve turizme yönelik hazırlanan ulusal ve yerel planların uygulanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmektir. Türkiye’nin orta ve uzun vadedeki hedeflerine ulaşılabilmesi söz konusu planların uygulanmasına bağlıdır. Bu açıdan konseyin varlığı büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

Bir Cevap Yaz

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *